Prelucrarea datelor cu caracter personal

Home / Prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, modificată și completată, Normarom are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către normarom.ro cu scopul de a informa clienții asupra stării contului acestora, a comenzii și a altor posibile probleme sau întrebări ce trebuiesc adresate. Pentru a înțelege pe deplin termenii și condițiile utilizării datelor cu caracter personal și a prelucrării acestora, putem rezuma următoarele:

Scopul colectarii datelor este: informarea clienților în legătură cu situația lor de pe normarom.ro, informarea utilizatorilor privind comenzile acestora, evaluarea produselor și serviciilor oferite, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului.

Scopurile prelucrarii acestor date sunt: informarea cu privire la comanda efectuata de cumparator in cadrul magazinului virtual Normarom, informarea despre produsele si promotiile Normarom sau despre orice alte promotii sau activitati desfasurate de Normarom, realizarea de rapoarte statistice.

SC Normarom Industrie S.R.L. se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti, cu exceptia partenerilor de servicii de marketing si alte servicii, agreati de Normarom cu care exista contracte in acest sens si care se obliga prin acestea sa protejeze aceste date.

Informatiile cu caracter personal pot fi divulgate către Poliție, Instanțe judecătorești sau organe ale statului abilitate atunci cand exista o cerere expresa din partea acestora si legea o impune.

În cazul in care utilizatorii doresc modificarea datelor cu caracter personal,  pot solicita acest lucru prin trimiterea unui email la adresa contact@normarom.ro prin care furnizeaza datele modificate.